< Terug naar vorige pagina

Project

DOMINIA ondersteund. De rol van de staat, ruimtelijke beleidssystemen en de sturing van Grondgebonden Commons in Europa

Academici wijzen sinds enige tijd op het groeiend potentieel van ‘Grondgebonden Commons’ (GCs) om discrepanties tussen de toenemende vraag naar grond en duurzame ontwikkeling aan te pakken. GCs belichamen alternatieve vormen van grondbeheer, als een breed spectrum aan private en openbare eigendomsregelingen en -belangen. Internationale en Europese organisaties hebben echter de aandacht gevestigd op de beperkte wettelijke erkenning van GCs en hun geringe institutionele inbedding in ruimtelijke beleidsdomeinen. DOMINIA ontwikkelt een interdisciplinaire aanpak voor innovatief onderzoek naar de rol van de staat als een complex ruimtelijk beleidssysteem dat bemiddelt in de interacties tussen GCs en de bredere sociaal-politieke dynamiek. Hiertoe analyseert het project de wisselwerking tussen nationaal beleid en praktijken van lokale gemeenschappen om juridisch-institutionele parameters te verhelderen die de ontwikkeling van hybride eigendomsregimes en collectieve grondregimes in 7 EU-lidstaten mogelijk maken: België (Vlaanderen), Frankrijk, Duitsland, Italië, Zweden, Spanje en Griekenland. In deze context benadert DOMINIA het grondbeleid op innovatieve wijze als een interdisciplinair academisch veld, dat de politieke economie van grond, recht en sociaal-ruimtelijke wetenschappen en geografie in één theoretisch en methodologisch kader kan integreren, om daarmee GCs te bestuderen en hun veeleer partiële benadering in bestaande mono- of cross-disciplinaire discoursen te verrijken.

Datum:1 jan 2021  →  Heden
Trefwoorden:Landed Commons (LCs), hybrid property regimes, collective land governance, Europe
Disciplines:Milieu- en duurzame planning, Multilevel governance niet elders geclassificeerd, Eigendomsrecht, Juridische theorie, jurisprudentie en juridische interpretatie, Andere sociale en economische geografie niet elders geclassificeerd