< Terug naar vorige pagina

Project

DNA methyltransferase 3B (DNMT3B) in multiple myeloma: een belangrijke rol in myeloomcel overleving, drug resistentie en tumor progressie (FWOTM1019)

Multiple myeloom (MM) is een ongeneeslijke kanker die wordt gekarakteriseerd door een opstapeling van kwaadaardige plasmacellen in het beenmerg. Initieel reageren de meeste patiënten zeer goed op de huidige therapieën, maar de kans op herval na iedere behandelingsronde ten gevolge van drug resistentie (DR) is helaas hoog. Het is dus belangrijk dat onderzoekers nieuwe doelwitten identificeren om deze DR te voorkomen. Behalve genetische defecten kan men ook epigenetische defecten terugvinden in MM patiënten. Deze epigenetische defecten dragen bij tot en versnellen het ziekteproces. Momenteel is de exacte rol van de meeste enzymen betrokken in de epigenetische regulatie, de zogenoemde epiplayers, in de MM biologie en DR nog onvoldoende gekend. Labo HEIM heeft recent ontdekt dat de expressie van de epiplayer DNA methyltransferase 3B (DNMT3B) in de kwaadaardige plasma cellen verhoogd is bij hervallen patiënten. Dit wijst op een mogelijke betrokkenheid van DNMT3B in DR en herval in MM. In de huidige studie zal ik daarom de rol van DNMT3B in de MM cel overleving, groei en drug respons onderzoeken. Er zal bovendien onderzocht worden of DNMT3B dienst kan doen als 1) predictieve merker voor drug respons en 2) therapeutisch doelwit. Op korte termijn zal dit project onze kennis verhogen over welke rol DNMT3B speelt in DR in MM en kanker in het algemeen. Op lang termijn zal deze kennis bijdragen tot het ontwikkelen van nieuwe, biomerker gestuurde gepersonaliseerde kankertherapieën
Datum:1 nov 2020  →  Heden
Trefwoorden:Multipel myeloom, resistentie tegen geneesmiddelen, novo DNA-methyltransferase 3B (DNMT3B).
Disciplines:Hematologie, Epigenetica, Kankerbiologie, Kankertherapie, Celdood