< Terug naar vorige pagina

Project

Dialectsyntaxis herbekeken

Dialecten verschillen van elkaar op allerlei manieren: ze klinken anders, ze gebruiken verschillende woorden, ze vervoegen hun werkwoorden anders, en ze verschillen ook in de manier waarop ze woorden samenvoegen tot zinnen, i.e. in hun syntaxis. Verschillen in dialectsyntaxis zijn lang onopgemerkt gebleven, waardoor taalkundig onderzoek naar dit fenomeen een eerder recente wetenschappelijke ontwikkeling is. Veel taalkundigen zijn echter overtuigd van het grote potentieel van dergelijk onderzoek: de manieren waarop dialecten syntactisch van elkaar verschillen kan ons waardevolle inzichten verschaffen over de manier waarop taalvariatie in het algemeen werkt. Om aan dat potentieel te kunnen voldoen, moeten echter drie uitdagingen overwonnen worden: (i) een infrastructurele uitdaging: de vele onderzoeksprojecten over dialectsyntaxis die de laatste jaren ontstaan zijn, staan te geïsoleerd van elkaar; (ii) een methodologische uitdaging: de grote datasets die ontstaan zijn dankzij die projecten vereisen een nieuwe methodologische aanpak, die computationeel-kwantitatieve expertise combineert met sociolinguïstische en grammaticale inzichten; (iii) een theoretische uitdaging: ondanks het feit dat taalkundigen vanuit verschillende subdisciplines eenzelfde doel nastreven—i.e. het analyseren, modelleren, en begrijpen van de mechanismen achter taalvariatie—is er weinig interdisciplinaire samenwerking of zelfs communicatie tussen deze verschillende groepen onderzoekers.

De wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap Dialectsyntaxis herbekeken wil deze uitdagingen aanpakken door taalkundigen uit Vlaanderen, Europa, en de VS met verschillende empirische en theoretische achtergronden en met complementaire expertises samen te brengen in een poging om te komen tot een dieper, vollediger, en beter gefundeerd begrip van dialectsyntaxis in het bijzonder en taalvariatie in het algemeen. Het netwerk heeft vier doelen: (i) het opzetten van een infrastructuur voor onderzoek naar dialectsyntaxis; (ii) het ontwikkelen en testen van nieuwe methodologieën voor onderzoek naar dialectsyntaxis; (iii) interdisciplinair onderzoek opzetten naar syntactische dialectvariatie; (iv) duurzame onderzoekssamenwerkingen tussen onderzoekers van dialectsyntaxis op te bouwen die als basis kunnen dienen voor toekomstige gezamenlijke projectaanvragen.

Datum:1 jan 2020 →  Heden
Trefwoorden:dialect syntax research
Disciplines:Sociolinguïstiek, Computationele linguïstiek