< Terug naar vorige pagina

Project

Desistance bij gewelddadig extremisme.

Dit onderzoeksproject heeft als doel om twee aangrenzende onderzoeksdomeinen te verbinden:
desistance bij criminaliteit en disengagement bij gewelddadig extremisme. Dat doet het door (1) beide kennisvelden systematisch te vergelijken, (2) door desistance-theorieën toe te passen op narratieven van uittreding uit extremisme en (3) door de huidige initiatieven in België om disengagement te bevorderen te bekijken door een criminologische lens.

Datum:30 dec 2021 →  29 mei 2022
Trefwoorden:Desistance, disengagement, gewelddadig extremisme, deradicalisering
Disciplines:Criminologie niet elders geclassificeerd, Criminologische theorieën, Correctietheorie, daderbehandeling en revalidatie, Jeugd- en levensloopcriminologie