< Terug naar vorige pagina

Project

Definiëren van signaturen op single cel niveau in de darmen die intestinale barrière disfunctie tijdens cirrose bevorderen

Cirrose wordt geassocieerd met bacteriële translocatie die geleidelijk leidt tot immuundysfunctie. Patiënten zijn echter niet allemaal even gevoelig voor bacteriële infecties. Inzicht in de immuunrespons op spontane bacteriële infecties, ontstekingen en verwondingen is cruciaal voor de risico-evaluatie en de doelgerichte therapieën bij cirrosepatiënten. In het bijzonder voor patiënten met spontane bacteriële peritonitis (SBP), dewelke een zeer korte levensduur hebben. Bacteriën worden opgemerkt en vernietigd door macrofagen op meerdere plaatsen het lichaam, met een groot aandeel in de darm-lever as. Gezien de verstoorde darm-lever-as in cirrosepatiënten en de centrale locatie van peritoneale macrofagen, veronderstellen we dat de peritoneale macrofagen een rol spelen bij de vernietiging van bacteriën via een cell-bacterie interactie en/of via het stimuleren van weefselherstel op barriëre-bacterie raakvlakken, zoals de lever. We veronderstellen een cirrose-geïnduceerde peritoneale niche en leverstructuur verandering, waardoor de peritoneale en levermacrofagen belemmert zijn in bacteriële klaring en spatiotemporele lokalisatie voor weefselherstel. We sterven ernaar te onderzoeken hoe peritoneale macrofagen de immunologische machinerie vormen om toegang en verspreiding van bacteriën tegen te gaan en tegelijkertijd weefselregeneratie te bevorderen, in de context van cirrose.

Datum:1 jul 2019  →  16 mei 2021
Trefwoorden:Macrophages, Mucusal immunology, Bacterial translocation, Intestinal barrier dysfunction, Immunology, Hepatology
Disciplines:Aangeboren immuniteit, Inflammatie, Immunologie niet elders geclassificeerd, Hepatologie
Project type:PhD project