< Terug naar vorige pagina

Project

De sterke en zwakke kernkracht onderzocht in exotische kernen met lasers.

In dit project willen we de sterke en zwakke kernkracht in exotische kernen bestuderen, door gebruik te maken van complementaire experimenteermethodes. Door de expertise van de verschillende partners samen te brengen, zullen we nieuwe nucleaire observabelen kunnen bestuderen. Het is de bedoeling om informatie te bekomen over de struktuur van enkele specifieke zeer exotische kernen en hun directe buren (zoals 79Cu, 101Sn). Deze kernen spelen een cruciale rol in het beschrijven van de evolutie van de kernstruktuur in deze specifieke gebieden op de kernkaart. Hun eigenschappen vormen de ingredienten voor het testen van state-of-the art kermodellen. Om de limieten op nieuwe fysica in het standaardmodel verder te verbeteren, zullen we een state-of-the art experiment ontwikkelen. In elk van deze studies spelen lasers een centrale rol: ze worden gebruikt voor de productie van zeer zuivere (isomere) naversnelde RIB's waarmee Coulomb excitatie en transfer reacties mogelijk zijn, wat ons toegang verleent tot de spin vrijheidsgraad. Ze worden ook gebruikt als een middel om de fundamentele eigenschappen van exotische atoomkernen te bepalen (hun spin, hun ladingsstraal en hun momenten). En door combinatie van onze expertise inzake laser polarizatie van exotische kernen enerzijds, en hoge-precieze beta-asymmetrie metingen anderzijds, zullen we in staat zijn om het standaard model te testen in het beta-verval. Om deze doelstellingen te realiseren hebben we 3 werkpakketten gedefinieerd: WP1: studie van de evolutie van de kwantumtoestanden, topologieen en nucleon-nucleon correlaties in exotische kernen. WP2: studie van de atomaire en nucleaire eigenschappen van de zwaarste elementen WP3: zoektocht naar fysica buiten het Standaard Model in de asymmetry van beta-verval. Om deze doelstellingen te realiseren dienen we nieuwe experimentele technieken te ontwikkelen of bestaande methodes te verbeteren. Daartoe hebben we een vierde werkpakket gedefinieerd: WP4: Ontwikkeling van laser-gebaseerde onderzoeksmethodes.
Datum:1 okt 2014  →  Heden
Trefwoorden:Laser
Disciplines:Klassieke fysica, Elementaire deeltjesfysica en hoge-energie fysica, Andere fysica