< Terug naar vorige pagina

Project

De SBS@school+training: Ontwikkeling van veilige gehechtheid stimuleren bij lagere schoolkinderen met emotionele en gedragsproblemen met oog voor hun schools welbevinden

De afgelopen decennia is het aantal kinderen met psychische problemen gestegen. Eens lagere school kinderen een mentale stoornis ontwikkelen, hebben zij een hoger risico om doorheen kindertijd en adolescentie mentale moeilijkheden te blijven ondervinden. De beste strategie om kinderen minder kwetsbaar te maken voor psychische problemen bestaat erin hun weerbaarheid te vergroten. Bij lagere schoolkinderen is veilige gehechtheid (het kind kan steun zoeken bij zorgfiguren als het stress ervaart) een cruciale weerbaarheidsfactor. Omdat er internationaal geen wetenschappelijk onderbouwde interventies voorhanden zijn die veilige gehechtheid bij lagere schoolkinderen versterken, ontwikkelden wij de SBS-training: een interventie gebaseerd op de ruime kennis in ons lab over de eigenheid van gehechtheidsontwikkeling in de lagere school periode. In een lopend Rode Neuzen project evalueren we deze SBS-training waarbij de voorlopige resultaten er veelbelovend uitzien. Terwijl we kinderen behandelen, ervaren we echter ook dat problemen die het kind ervaart op school het behandelproces bemoeilijken omdat ze vaak een voortdurende bron van conflict zijn tussen ouders en kind. Daarom ontwikkelden we een schoolcomponent die kan worden toegevoegd aan de SBS-training, met als resultaat de SBS@school +training. Het doel van de huidige projectaanvraag is om te onderzoeken of de SBS@school+training superieur is aan de SBStraining in het versterken van veilige gehechtheid bij lagere school kinderen.

Datum:1 jan 2021  →  Heden
Trefwoorden:middle childhood attachment development, treatment of middle childhood emotion and behavior problems, school well-being
Disciplines:Educatieve en schoolbegeleiding, Ondersteuning van ouders, Psychotherapie