< Terug naar vorige pagina

Project

De rol van veranderde peeseigenschappen op pees belasting tijdens het herstel van achilles tendinopathie

Er is sterk bewijs voor veranderde mechanische en morfologische eigenschappen in de pathologische achillespees en dat mechanische belasting aanpassingen aan de pees teweegbrengen. Er wordt gesuggereerd dat niet-uniforme vervorming de belasting van de pees zou kunnen verminderen. Revalidatie oefeningen moeten de juiste mechanische trigger geven om het herstel van de normale peeseigenschappen te stimuleren. Het is daarom van cruciaal belang dat oefeningen adequaat worden afgestemd om rekening te houden met deze veranderde eigenschappen om een revalidatieprotocol te ontwerpen dat de optimale stimulus levert voor peesregeneratie en overbelasting van de pees vermijdt. Dit project heeft tot doel een workflow te ontwikkelen en te valideren die een niet-invasieve karakterisering van peeseigenschappen mogelijk maakt in termen van de geometrie, materiaaleigenschappen en niet-uniforme verplaatsing en om op basis hiervan revalidatie oefeningen te kunnen selecteren die de optimale belasting in de pees generen om het regeneratieve proces te optimaliseren.
Datum:1 okt 2020 →  Heden
Trefwoorden:tendon, biomechanics, rehabilitation, ultrasound, loading
Disciplines:Revalidatie