< Terug naar vorige pagina

Project

De rol van oneindigheid in de fysica: vergelijkende studie van continue versus discrete en ‘hyperfiniete’ modellen

In vrijwel alle takken van de fysica wordt gebruik gemaakt van reële getallen. Dit laat ons toe om continue processen te beschrijven en oneindige limieten te berekenen. We gebruiken de reële getallen dus vooral uit wiskundig gemak, maar dit laat heel wat filosofische vragen onbeantwoord. We noemen het zelfs de 'reële' getallen, wat suggereert dat de getallen met de werkelijkheid corresponderen, terwijl het slechts een modeleerkeuze is om juist deze getallen te gebruiken. Door alternatieve modellen te beschouwen, kunnen we onderzoeken welke eigenschappen van de gewone modellen essentieel zijn (representatief voor iets in de fysische werkelijkheid) en welke bijwerkingen zijn (overbodige structuur). In dit project vergelijken we de gewone modellen in de fysica met twee alternatieven: discrete en eindige modellen (zonder oneindigheden en zonder continuïteit) en 'hyperfiniete' modellen (gebaseerd op de niet-standaard analyse, die een alternatieve formalisatie biedt van oneindigheid en continuïteit). We doen gevalstudies on de klassieke fysica en de statistische fysica. Voor zo ver wij weten zijn deze delen van de literatuur over de fundamenten van de fysica nooit eerder op deze manier samengebracht.

Datum:1 jan 2018  →  Heden
Trefwoorden:Reële getallen, Discrete en eindige modellen, Hyperfiniete modellen
Disciplines:Toegepaste wiskunde in specifieke velden, Astronomie en ruimtewetenschappen, Klassieke fysica, Materiaalfysica, Mathematische fysica, Kwantumfysica