< Terug naar vorige pagina

Project

De professionaliteit van lerarenopleiders in relatie tot mentoren en student-leraren

Dit doctoraatsproject focust op de specifieke professionaliteit van lerarenopleiders. Het haakt daarmee in op de groeiende (inter)nationale aandacht voor deze beroepsgroep op het niveau van het beleid, het onderzoek en de praktijk (zie o.a. Europese Commissie, 2013). De keuze om lerarenopleiders centraal te plaatsen in dit project illustreert meteen het centrale uitgangspunt: het opleiden van leraren vraagt professionaliteit - kennis, vaardigheden en opvattingen - die kwalitatief verschilt van deze ontwikkeld als ervaren leraar in het basis- of secundair onderwijs of als vakexpert (Vanassche et al., 2015).

 

Het doel van dit project is een bijdrage leveren aan het opbouwen van een empirisch gefundeerd inzicht in de identiteit en expertise van lerarenopleiders, en zal daarbij gebruik maken van een discursieve onderzoeksbenadering (meer bepaald Positioning Theory zoals ontwikkeld door o.a. van Langenhove & Harré (1999) in het domein van de sociale psychologie). In dergelijke benadering worden identiteit en expertise niet opgevat als persoonlijke eigenschappen, maar als een functie van de sociale interactie met anderen (bijvoorbeeld collega-opleiders, mentoren en student-leraren), die op haar beurt is ingebed in een ruimere institutionele context. Door het vertalen van deze onderzoeksbenadering naar specifiek onderwijskundig onderzoek zal dit project ook bijdragen tot de ontwikkeling van innovatieve conceptuele en methodologische kaders op het snijpunt van actor en sociaal-institutionele structuren. 

 

Referenties

Europese Commissie. (2013). Supporting teacher educators for better learning outcomes. Brussels: European Commission.

van Langenhove, L., & Harré, R. (1999). Introducing positioning theory. In R. Harré & L. van Langenhove (Eds.), Positioning theory (pp. 14–31). Cambridge, UK: Blackwell.

Vanassche, E., Rust, F., Conway, P. F., Smith, K., Tack, H., & Vanderlinde, R. (2015). InFo-TED: Bringing policy, research, and practice together around teacher educator development. International Teacher Education: Promising Pedagogies (Part C)22C, 341–364. https://doi.org/doi:10.1108/S1479-368720150000022015

Datum:1 okt 2018  →  Heden
Trefwoorden:teacher educator, professionalism
Disciplines:Onderwijscurriculum, Onderwijssystemen, Algemene pedagogische en onderwijswetenschappen, Specialistische studies in het onderwijs, Andere pedagogische en onderwijswetenschappen
Project type:PhD project