< Terug naar vorige pagina

Project

De preventie van therapie-geïnduceerde kanker stamcel status

Het efficiënt behandelen van kanker metastasen, de belangrijkste oorzaak van kanker-gerelateerde sterfte, is de grootste uitdaging waar oncologen tegenwoordig mee geconfronteerd worden. De huidige behandelingsmethoden voor gemetastaseerde tumoren in een gevorderd stadium slagen er zelden in alle kankercellen te doden, waardoor een reservoir van overlevende cellen ontstaat: minimale residuele ziekte (MRZ). MRZ leidt bijna onherroepelijk tot ziekte herval. Recent onderzoek naar MRZ geeft aan dat deze cellen zich niet in een louter statische toestand bevinden maar zich op een heel dynamische manier, aan de hand van niet-genetische herprogrammering, kunnen aanpassen aan de stress die de behandeling. Ons recent onderzoekswerk heeft aangetoond dat (i) residuele kankercellen een robuste verdediging kunnen opwerpen en een aantal drug-tolerante karakteristieken kunnen gaan vertonen waaronder kanker stam cel eigenschappen en (ii) het grote belang van deze stam cel eigenschappen in herval onderstreept. We stellen voor om nieuwe therapeutische strategieën te ontwikkelen die inzetten op deze niet-genetische vormen van tumor evolutie in een breed spectrum van kankertypes met als ultieme doel het verhinderen van de ontwikkeling van therapie-resistentie en herval. We zullen (i) de moleculaire principes onderzoeken die deze therapie-geïnduceerde kanker stem cel status mogelijk maken; (ii) nieuwe therapeutische strategieën ontwikkelen om de (gemeenschappelijke) drijvende signalisatie achter deze cellulaire status (chromatine modifiers, lncRNA’s/eRNA’s) stil te leggen en (iii) de efficiëntie van de nieuw ontwikkelde therapieën testen in het verhinderen van herval binnen de context van MRZ-gerichte combinatie therapieën. De voorstellen binnen dit onderzoeksproject kunnen een volledig nieuwe aanpak stimuleren in de behandeling van vergevorderde kankers en langduringe klinische voordelen kunnen bieden aan een groot aantal patiënten.
Datum:1 okt 2019  →  Heden
Trefwoorden:Therapy resistance, cancer cell plasticity, cancer stem cells, lncRNAs, Minimal residual disease, melanoma
Disciplines:Oncologie niet elders geclassificeerd