< Terug naar vorige pagina

Project

De perifere component van neurodegeneratie: respons op en transmissie van gastheer-gerelateerde en microbiële amyloid eiwitten in het enterisch zenuwstelsel.

Naar schatting wordt 1 op de 9 mensen ouder dan 65 getroffen door de ziekte van Alzheimer (AD) en gezien de gestaag toenemende vergrijzing van de bevolking zal de prevalentie van AD alleen maar stijgen in de toekomst. Aangezien er nog steeds geen behandeling beschikbaar is die AD kan genezen en aangezien de diagnose van AD stoelt op de vaststelling van cognitieve achteruitgang in een laat stadium van de ziekte, is het uiterst belangrijk dat nieuwe medische toegangsroutes in een vroeg stadium worden onderzocht via origineel fundamenteel onderzoek. Recent verworven inzichten geven aan dat het maagdarmstelsel een kwetsbaar knooppunt vormt voor amyloïd-gedreven neurodegeneratie. Derhalve willen we de oorsprong, het verspreidingsgedrag en de routes waarlangs amyloïd-eiwitten ingang vinden in het enterisch zenuwstelsel definiëren. Via innovatieve beeldvormingstechnieken en doelgerichte moleculaire analyses willen we een nieuw licht werpen op de microbioom-darm-brein as die relevant is voor toekomstig (pre)klinisch onderzoek. Doordat de darmen een uniek, minimaal invasief venster vormen voor de diagnose van neuropathologische aandoeningen, kan ons werk de aanzet vormen tot de ontwikkeling van vroege biomerkers die rechtstreeks informatie leveren over de ziekteprogressie bij Alzheimer-patiënten. Bovendien kan een bevestiging van de these, dat microbiële amyloïden mogelijke triggers kunnen zijn voor tal van pathologieën, een paradigmaverschuiving teweegbrengen in de therapie voor AD.
Datum:1 jan 2018  →  Heden
Trefwoorden:ZIEKTE VAN ALZHEIMER, NEURODEGENERATIE
Disciplines:Dierlijke cel- en moleculaire biologie, Dierlijke morfologie, anatomie en fysiologie, Moleculaire en celbiologie niet elders geclassificeerd, Gastro-enterologie, Neuroanatomie, Neurologische en neuromusculaire ziekten, Neurofysiologie, Neuroimaging