< Terug naar vorige pagina

Project

De ontwikkeling van inhoudelijk georiënteerde criteria ter karakterisering vertaaltechniek van de Septuaginta. Een tekstkritisch onderzoek naar de Griekse weergave van Hebreeuws taal- en woordspel.

In de context van voltooide en nog lopende onderzoeksprojecten hebben de promotors Ausloos en Lemmelijn een nieuw aspect ontwikkeld binnen de gangbare methodologie van de karakterisering van de vertaaltechniek van de Griekse Septuagint (LXX). Immers, in het actuele onderzoek naar de vertaaltechniek van lxx kunnen hoofdzakelijk twee tendensen worden onderkend: naast een kwantitatieve (hoofdzakelijk statistische) benadering is er de kwalitatieve invalshoek, die vooral aandacht besteedt aan de Griekse weergave van typische Hebreeuwse grammaticale constructies. Tegen deze achtergrond hebben de promotors doorheen preliminaire analyses van de Griekse weergave van Hebreeuwse hapax legomena, etiologieën en jargon-specifiek taalgebruik aangetoond dat onderzoek van de Griekse weergave van duidelijk afgebakende, content-related tekstuele Hebreeuwse karakteristieken een significante bijdrage kan leveren tot de karakterisering van de vertaaltechniek van LXX. Het innovatieve onderzoeksproject beoogt een verdere ontwikkeling en toetsing van dit methodologische traject doorheen een analyse van teksteenheden waarin de LXX vertaler geconfronteerd wordt met Hebreeuws woord- en taalspel. Idealiter dient de Griekse weergave van Hebreeuws woord- en taalspel in zijn vele facetten te worden onderzocht (etiologie, polysemie, paronomasie, klankassociatie, ...). Dit onderzoeksproject is, met het oog op realiseerbaarheid, evenwel beperkt tot onderzoek naar de Griekse weergave van woordspel op basis van Hebreeuwse klankherhaling. Volgend op een inventarisatie van deze vorm van woordspel, zullen de betreffende passages in hun Hebreeuwse en Griekse tekstgetuigen worden onderzocht. De resultaten van dit onderzoek zullen niet alleen bijdragen tot een nauwkeurigere karakterisering van de vertaaltechniek van de verschillende LXX vertalers, maar zullen het ook mogelijk maken de verschillende vertalers onderling te vergelijken. Als dusdanig zal het onderzoek een fundamentele bijdrage leveren aan de discipline van de tekstkritiek van het Oude Testament.
Datum:1 okt 2009 →  15 okt 2015
Trefwoorden:Hebrew Bible, Wordplays, Septuagint, Translation technique, Textual Criticism
Disciplines:Theologie en religiestudies