< Terug naar vorige pagina

Project

De ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een blended care methodiek voor jongeren in transitie naar volwassenheid

Internationaal onderzoek geeft aan dat jongeren die de jeugdhulp verlaten, een groter risico lopen op sociale uitsluiting (Hartwell, Fisher & Davis, 2010, van Gypen et al., 2017; Brännstorm et al. 2017; Cameron et al. 2018). Hoewel er internationaal op beleids- en onderzoeksvlak steeds meer aandacht is voor deze kwetsbare doelgroep, vinden transitionele programma’s die jeugdhulpverlaters helpen om de overgang te maken naar volwassenheid, moeilijk ingang in de Vlaamse jeugdhulppraktijk. Bovendien is onderzoek hieromtrent schaars. Zo benadrukken Heerde et al. (2016) op basis van een internationale meta-analyse dat transitionele programma’s waardevol kunnen zijn, maar dat diepgaand onderzoek nodig is naar de essentiële factoren die nodig zijn om de toekomst van jonge jeugdhulpverlaters positief te beïnvloeden. In dit doctoraatsonderzoek willen we een proces van co-creatie opzetten tussen onderzoekers, jeugdhulpverleners, jeugdhulpgebruikers en een softwarebedrijf om gezamenlijk een transitioneel programma te ontwikkelen, implementeren, evalueren en wetenschappelijk te onderbouwen. Hierbij kiezen we er specifiek voor om een ‘blended care’-methodiek te ontwikkelen: dit is de combinatie van traditionele face-to-face ondersteuning en digitale tools. In de jeugdhulp staat de digitalisering nog in zijn kinderschoenen, doch wordt steeds meer geëxperimenteerd. Onderzoek omtrent blended care is echter nog schaars, doch veelbelovend (Wentzel et al. 2016).

Datum:1 jan 2021 →  Heden
Trefwoorden:Blended care, Co-creation, Innovation, Youth care leavers, Evaluation, Mixed methods design
Disciplines:Evaluatie van sociale programma's
Project type:PhD project