< Terug naar vorige pagina

Project

De jezuïeten en het recht en de moraal van de markt (16e-17e eeuw)

De opkomst van het kapitalisme in de vroegmoderne tijd spoorde geleerden aan een nieuw normatief kader te bedenken voor nieuwe commerciële en financiële transacties. Dit doctoraatsproject concentreert zich op de transformatie van de katholieke moraal en recht van de markt als gevolg van deze gebeurtenissen in de Lage Landen. Centraal in deze studie staan de notities van studenten met de leerstellingen over recht en economie van de jezuïeten en theologen Robert Bellarmine en Leonardus Lessius. Dit doctoraatsproject beoogt een diepgaande, vergelijkende studie van de leer van Bellarmine en Lessius over het juridische kader voor economische transacties. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de manier waarop Bellarmine en Lessius de overdracht van de leer van de School van Salamanca in de Lage Landen hebben ondersteund en aangepast aan de lokale werkelijkheid. Minstens een deel van het onderzoek zal gebaseerd worden op een zorgvuldige, filologische analyse van tot dusver niet onderzochte en ongepubliceerde handgeschreven bronnen.

Datum:1 jun 2020  →  Heden
Trefwoorden:School of Salamanca, Latin, Jesuits, Legal history, Economic thought
Disciplines:Geschiedenis van het recht, Latijnse literatuur, Ideeëngeschiedenis, Geschiedenis van religies, kerken en theologie, Geschiedenis van het economisch gedachtegoed
Project type:PhD project