< Terug naar vorige pagina

Project

De invloed van therapie succes met "direct acting" antivirale (DAA) middelen op de dynamiek van hepatitis C virus transmissie in HIV/HCV gecoïnfecteerde MSM populatie (R-7861)

Wereldwijd worden elk jaar 3-4 miljoen Hepatitis C Virus (HCV) infecties vastgesteld. Intraveneuze drugsgebruikers en HIV-positieve mannen met homoseksuele contacten (Men-who-have-seks-with-men (MSM) in het Engels) vormen de grootste risicogroep. Hoewel spontane genezing kan voorkomen, ontwikkelt de meerderheid van patiënten een chronische aandoening met risico op cirrose, eindstadium leverfalen en leverkanker (hepatocellulair carcinoom). In MSM is de transmissieroute voor HCV onduidelijk maar de combinatie met intraveneus drugsgebruik en HIV besmetting en risicovolle seksuele handelingen spelen waarschijnlijk een belangrijke rol. De nieuwe DAA (direct acting antivirals) medicatie zorgt ervoor dat meer dan 90% van de behandelde HCV patiënten geneest. Echter, genezen patiënten kunnen toch risicovol gedrag blijven stellen waardoor re-infectie optreedt en het langetermijneffect van DAA medicatie op de HCV transmissie dynamiek op populatie niveau afneemt. Het doel van deze studie is om de transmissie kenmerken van HCV (re-)infectie te onderzoeken in Belgische MSM die een DAA behandeling krijgen. Hiervoor zullen we klinische, demografische, epidemiologische, virale en gedragsgegevens samenbrengen van verschillende populaties in Belgie. Door fylogenetische transmissie clusters en voorspellende factoren van succes/resistentie van behandeling en re-infectie te bepalen, zullen we vernieuwende wiskundige modellen ontwikkelen die op hun beurt zullen toelaten om de lange termijn efficiëntie en impact van DAA medicatie te voorspellen. Deze nieuwe epidemiologische HCV modellen zullen relevant en bruikbaar zijn voor clinici en beleidsmakers inzake volksgezondheid en HCV management.
Datum:1 jan 2017 →  31 dec 2020
Trefwoorden:epidemiologische modellen, HCV behandeling, Hepatitis C Virus (HCV)
Disciplines:Toegepaste wiskunde, Statistische en numerieke methoden, Scientific computing, Bio-informatica en computationele biologie, Maatschappelijke gezondheidszorg, Gezondheidswetenschappen, Publieke medische diensten