< Terug naar vorige pagina

Project

De invloed van nutriëntenbeschikbaarheid op plantenproductie en op boven- en ondergrondse diversiteit in graslanden wereldwijd.

Herbaceous Diversity Network (HerbDivNet, een netwerk van 30 grasland sites verspreid over 19 landen en 6 continenten) toonde recent aan dat plantendiversiteit in graslanden piekt bij intermediaire productiviteitsniveau's. In de analyses werd rekening gehouden met klimaat en met de relatie tussen plantendiversiteit en -productiviteit, maar er werd geen link gelegd met ondergrondse factoren zoals beschikbaarheid van voedingsstoffen en de microbiele gemeenschappen. Nochthans is de beschikbaarheid van voedingsstoffen zoals stikstof en fosfor een belangrijke bepalende factor voor zowel productiviteit als soortenrijkdom en -samenstelling. De rol van microbiele diversiteit in deze processen is nog onduidelijk, maar ook de aanwezigheid en activiteit van van verschillende micro-organismen in de bodem wordt in belangrijke mate bepaald door de beschikbaarheid van voedingsstoffen en plantendiversiteit. Bovendien spelen microbiota een belangrijke rol in de cyclering van voedingsstoffen en kunnen ze ook ageren als symbiont of als parasiet van de planten. In dit project evalueren we in welke mate beschikbaarheid van voedingsstoffen de relatie tussen plantenproductiviteit en soortenrijkdom (van zowel planten als microbiota), verklaart binnen en tussen de HerbDivNet sites. Van de verschillende sites worden bodemstalen verzameld en geanalyzeerd voor nutrientenbeschikbaarheid en microbiele samenstelling en diversiteit om zo te bepalen: (1) in welke mate beschikbaarheid van voedingsstoffen graslandproductiviteit en -diversiteit beinvloed, evenals hun onderlinge relatie, (2) hoe beschikbaarheid van voedignsstoffen de microbiele diversiteit beinvloedt, en (3) of deze factoren geintegreerd kunnen worden om de patronen in boven-en ondergrondse diversiteit van graslanden wereldwijd beter te begrijpen.
Datum:1 jan 2018 →  31 dec 2020
Trefwoorden:ECOSYSTEMEN, GRASLANDEN
Disciplines:Plantenbiologie, Terrestrische ecologie