< Terug naar vorige pagina

Project

De grammatica van imperatieven en de imperatieven van de grammatica.

Imperatieven zoals 'Ga weg!' of 'Raak dat niet aan!' zijn de taalkundige uitdrukkingen die mensen gebruiken om andere mensen bepaalde dingen te laten doen of niet doen (zoals weggaan of iets niet aanraken). Hoewel imperatieven zeer prominent aanwezig zijn in op kinderen gerichte spraak, heeft onderzoek tot op heden niet systematisch de betekenis ervan voor taalverwerving onderzocht. Dit project zal deze leemte in de literatuur aanpakken door een empirisch gebaseerd onderzoek uit te voeren naar de onderzoekshypothese dat de grammatica van imperatieven van cruciaal belang is bij het vaststellen van kernaspecten van het grammaticale karakter van een taal. We zullen deze hypothese onderzoeken aan de hand van drie casestudy's, elk gericht op de interactie tussen een bepaald type imperatief enerzijds en een kernaspect van het grammaticale systeem anderzijds. Bovendien zal elke casestudy vergelijkend van aard zijn, met de nadruk op verschillende varianten van het Nederlands en het Afrikaans. Centraal in dit project staat een PhD-traject dat de bovengenoemde hypothese verkent in drie werkpakketten. Het eerste richt zich op negatieve imperatieven en onderzoekt in hoeverre deze constructies licht werpen op de uitdrukking van negatie in de verschillende varianten. Werkpakket 2 richt zich op positieve imperatieven en de syntaxis van zogenaamde `lichte werkwoorden 'zoals komen en gaan, en werkpakket 3 onderzoekt het gebruik van modale deeltjes zoals alleen in positieve en negatieve imperatieven. Dit is een vierjarig project, waarvan de helft (Y1 en Y3) wordt uitgevoerd aan de KU Leuven en de andere helft (Y2 en Y4) aan de Universiteit van Stellenbosch.

Datum:1 okt 2020 →  30 sep 2022
Trefwoorden:imperatives, syntax, Dutch, African, acquisition
Disciplines:Nederlandse taal, Dialectologie, Grammatica, Morfologie, Syntax