< Terug naar vorige pagina

Project

De genetische architectuur van normale faciale variatie gerelateerd aan schisis

Schisis (gespleten lip en/of verhemelte) is één van de meest voorkomende congenitale gelaatsaandoeningen, maar de etiologie is onvolledig begrepen. Om de complexe genetische achtergrond van niet-syndromale cheilo(gnathopalato)schisis (NSCL/P) te achterhalen, kan het nuttig zijn om niet-aangetaste familieleden te bestuderen. Zij hebben immers een hogere kans drager te zijn van susceptibiliteitsgenen voor deze aandoening. Recent kon onze onderzoeksgroep de aanwezigheid van specifieke faciale kenmerken in niet-aangetaste familieleden van NSCL/P-patiënten bevestigen (Roosenboom et al. 2015).

In dit project gebruiken we innovatieve driedimensionale, morfometrische technieken en een grote database van faciale 3D-beelden met het overeenkomstig DNA om inzicht te verwerven in de genetische achtergrond van NSCL/P alsook in die van normale faciale variatie.

Na het verfijnen van de definitie van de endofenotypische faciale kenmerken voor NSCL/P in een grotere cohorte van familieleden, zullen we deze kenmerken associëren met genen die een gekende rol hebben in de ontwikkeling van schisis. Verder zullen we kijken of deze genen ook een rol spelen in normale faciale variatie in de algemene populatie. Finaal zullen we het voorkomen van endofenotypische faciale karakteristieken in grote 3D datasets van normale faciale variatie gebruiken als een input voor een GWAS op het corresponderende DNA. Dit kan leiden tot de identificatie van nieuwe kandidaatgenen voor NSCL/P. Tenslotte zullen we de geïdentificeerde SNP’s testen in een CL/P patiëntencohort om hun rol in NSCL/P te valideren. 

Roosenboom, J., Saey, I., Peeters, H., Devriendt, K., Claes, P. & Hens, G. (2015), ‘Facial Characteristics and Olfactory Dysfunction: Two Endophenotypes Related to Nonsyndromic Cleft Lip and/or Palate.’. BioMed Research International, vol. 2015, Chapter 10, pp. 1-8.

Datum:24 okt 2016  →  Heden
Trefwoorden:Endophenotype, Cleft, Lip, Palate, Genetics
Disciplines:Neurowetenschappen, Biologische en fysiologische psychologie, Cognitieve wetenschappen en intelligente systemen, Ontwikkelingspsychologie en veroudering
Project type:PhD project