< Terug naar vorige pagina

Project

De Effectiviteit van Adaptieve en Niet-Adaptieve Onderwijskundige Games

Adaptieve onderwijskundige games –waarin de moeilijkheidsgraad wordt aangepast aan de prestaties van de lerende in het spel– kunnen een rol spelen in het bevorderen van cognitieve, niet-cognitieve en efficiëntie uitkomsten. Echter, empirische evidentie met betrekking tot de effectiviteit van adaptieve games is beperkt. Leerlingen van het eerste leerjaar zullen ad random toegewezen worden aan een adaptieve game conditie, een niet-adaptieve game conditie, en een conditie zonder games. In de adaptieve en niet-adaptieve conditie zullen kinderen gedurende een periode van zes weken resp. een adaptieve en een niet-adaptieve versie van een game voor aanvankelijk rekenen en aanvankelijk lezen spelen. In een eerste set van vier experimenten, worden fysiologische data gevalideerd om niet-cognitieve leeruitkomsten te meten. Vervolgens wordt in een grootschalige studie de effectiviteit van adaptieve en niet-adaptieve games onderzocht. Cognitieve leeruitkomsten worden nagegaan onmiddellijk na het spelen van het spel en uitgesteld, en dit zowel voor de getrainde vaardigheden als wiskunde en lezen in het algemeen. Niet-cognitieve uitkomsten betreffen gerapporteerde wiskunde en leesmotivatie, gerapporteerde wiskunde en leesangst en fysiologische data. Efficiëntie wordt nagegaan door het meten van de tijd die nodig is om de beoogde vaardigheden te bereiken. Tenslotte, wordt de rol van leerling en omgevingsfactoren in de effectiviteit van adaptieve en niet-adaptieve educatieve games nagegaan.

Datum:1 jan 2020  →  Heden
Trefwoorden:non-adaptive educational games, Adaptive educational games
Disciplines:Onderwijspsychologie en educatief ontwerp, Leren en gedrag, Cognitieve processen, Educatieve technologie