< Terug naar vorige pagina

Project

De co-constructie van empathische communicatie in tolk-gemedieerde medische consultaties. Een verkennend onderzoek op basis van gefilmde interacties en Video Stimulated Recall interviews

Achtergrond:

Empathie wordt gezien als een belangrijk onderdeel van goede communicatie tussen de arts en de patiënt. Desondanks suggereert onderzoek dat empathische communicatie in het gedrang kan komen wanneer artsen en patiënten niet dezelfde taal spreken en beroep moeten doen op een tolk. Tot op heden hebben curricula over klinische communicatie onvoldoende aandacht besteed aan het uiten van empathische communicatie in tolk-gemedieerde medische consultaties. Langs de andere kant wordt er in de tolkenopleiding te weinig aandacht besteed aan het managen van de empathische communicatie die door de arts en de patiënt wordt opgebouwd en tot uiting komt in de medische consultatie. Om beide groepen van professionals te leren hoe ze empathische communicatie samen kunnen opbouwen en managen, is er een opleidingsinterventie nodig.

Onderzoeksdoelstellingen:

Dit doctoraatsproject maakt deel uit van een groter project (EmpathicCare4All). De doelstelling van dat project is om een gezamenlijke opleiding over het uiten en managen van empathische communicatie voor geneeskunde- en tolkstudenten te ontwikkelen en te evalueren. De doelstelling van dit doctoraatsproject is om wetenschappelijke inzichten aan te reiken over de manier waarop empathische communicatie wordt opgebouwd in de interactie, wordt gemanaged door de tolk en wordt gepercipieerd door de artsen, de patiënten en de tolken.

Methodologie:

Er wordt een mixed-methods methodologie gehanteerd: i) 15 video-opnames van authentieke tolk-gemedieerde consultaties zullen gecodeerd worden met behulp van het Empathic Communication Coding System (ECCS). ii) De gecodeerde passages worden vervolgens verder geanalyseerd aan de hand van een multimodale interactionele analyse waarbij de verbale en non-verbale semiotische communicatiemiddelen van de deelnemers bestudeerd zullen worden. iii) De gecodeerde en multimodaal geanalyseerde passages zullen vervolgens opnieuw worden voorgelegd aan de deelnemende artsen, patiënten en tolken tijdens Video Stimulated Recall Interviews om zo onze resultaten te verifiëren.

Implicaties:

De resultaten van dit doctoraatsproject zullen een aanvulling zijn op de resultaten van het EmpathicCare4All project. Op die manier zullen de resultaten van dit doctoraatsproject het pad effenen voor de ontwikkeling en evaluatie van een gezamenlijke opleiding voor geneeskunde- en tolkstudenten over het uiten en managen van empathische communicatie in tolk-gemedieerde medische consultaties.

Datum:1 okt 2017 →  17 dec 2021
Trefwoorden:Empathic communication, Interpreting, Medical communication
Disciplines:Onderwijscurriculum
Project type:PhD project