< Terug naar vorige pagina

Project

De bijbelcommentaren van Cornelius A'Lapide en Guilielmus Estius, en de post-tridentijnse visie op het priesterschap en het eucharistisch offer

Het project wil vooral, via een zorgvuldige selectie van relevante pericopen, onderzoeken hoe twee van de belangrijkste katholieke Bijbelcommentatoren van de Nieuwe Tijd, met name Cornelius A'Lapide en Guilielmus Estius de theologie van het priesterschap en het eucharistisch offer in hun exegetisch werk hebben gestalte gegeven. Met het oog op deze studie, zal vooral aandacht worden besteed aan de Brief aan de Hebreeën en aan de evangelsiche instellingsverhalen. Het project focust ook op twee belangrijke elementen die de vorm en inhoud van deze weinig bekende maar kwalitatief hoogstaande commentaren mee hebben bepaald: vooreerst wordt onderzocht naar welke gezaghebbende bronnen ('auctoritates'), zoals Augustinus en Thomas van Aquino, de commentator in kwestie verwijst met het oog op het ontwerpen van een bijbelse theologie, en vooral hoe deze bronnen de dialoog c.q. controverse kleuren met de voornaamste protestantse commentatoren (zoals Calvijn, Beza, Luther). Tweede belangrijke aandachtspunt is de rol van de hermeneutiek, waarbij iedere commentator op zoek gaat naar de 'letterlijke' betekenis van de tekst, als fundament voor de opbouw van een coherente theologie. Onderzoeksresultaten op beide vlakken zullen ook bijdragen aan een inzicht in hoe de exegetische methoden van A'Lapide en Estius zich verhouden tot deze van de moderne historisch-kritische methoden, vooral met het oog op het her-formuleren van een bijbelse theologie inzake priesterschap en eucharistisch offer

Datum:1 okt 2015  →  1 okt 2019
Trefwoorden:bijbelcommentaar
Disciplines:Theologie en religiestudies
Project type:PhD project