< Terug naar vorige pagina

Project

De aansprakelijkheid van lidstaten voor de handelingen van internationale organisaties

Het recht van internationale aansprakelijkheid in zijn huidige vorm biedt geen consistent analytisch kader om de deelname van Lidstaten in Internationale Organisaties te analyseren. Deze stand van zaken staat onvermijdelijk haaks op een effectieve mensenrechtenbescherming, en ondermijnt pogingen van individuen om genoegdoening te bekomen voor opgelopen, of mogelijke, schade veroorzaakt door Lidstaten. 

Op basis van case-studies betreffende Internationale Financiële Instellingen beoogt dit onderzoek een juridisch kader te ontwikkelen waarbij staatsaansprakelijkheid kan ingeroepen worden voor gedragingen van Lidstaten in een institutioneel kader. Op deze manier beoogt dit onderzoek een concrete bijdrage te leveren tot het vraagstuk hoe Lidstaten hun internationale (mensenrechten-)verplichtingen kunnen waarborgen na bevoegdheden over te dragen aan Internationale Organisaties.   

Datum:1 jan 2013 →  28 apr 2017
Trefwoorden:member State responsibility, international financial institutions, human rights due diligence
Disciplines:Rechten
Project type:PhD project