< Terug naar vorige pagina

Project

CVA in het stedelijke gedeelte van Suriname en de haalbaarheid van een semi-gesuperviseerde fysiotherapie interventie aan huis

CVA in stedelijk Suriname en de haalbaarheid van een semi-gesuperviseerde fysiotherapie programma aan huis

Cardiovasculaire aandoeningen staan aangetekend als de eerste mortaliteitsfactor in de wereld. In Suriname is dat ook het geval. Suriname is een middeninkomensland in Zuid-Amerika. CVA is de belangrijkste doodsoorzaak in Suriname. Momenteel zijn er geen prevalentie cijfers beschikbaar voor CVA en de risicofactoren. Suriname heeft een multi-etnische bevolking, waardoor etnische achtergrond een interessante factor is om te overwegen. Voor Suriname kan dit handig zijn bij het ontwerpen van (secundaire) preventieve strategieën.
Er is voor mensen met een chronische CVA geen structurele fysieke fitheidsprogramma in Suriname. Een fysieke fitheidsprogramma voor verbetering van de cardiorespiratoire conditie, loopvaardigheid en de kwaliteit van het leven zal worden ontwikkeld voor overlevenden van verschillende etnische groepen na een CVA in Suriname.

Contact informatie: 

Ameerani Jarbandhan, MSc, PT
ameeranijarbandhan@gmail.com
Tel: 0031 637712786

Datum:27 aug 2013 →  24 sep 2021
Trefwoorden:Stroke, Physiotherapy, Gait analysis
Disciplines:Fysiotherapie, Motorische controle, Humane bewegings- en sportwetenschappen, Revalidatiewetenschappen
Project type:PhD project