< Terug naar vorige pagina

Project

CRIME - Crematie of inhumatie van oude populaties? Een multidisciplinaire vraag op Europees niveau (FWOAL1005)

Van het neolithicum tot het begin van het Christendom kwamen
zowel crematie als inhumatie voor als begrafenisrituelen in Europa.
Ondanks dat dit een veelbesproken onderwerp is in de archeologie
en antropologie, blijven de redenen waarom sommige individuen
werden gecremeerd terwijl andere werden geĆÆnhumeerd grotendeels
onbekend. Dit project gaat dieper in op dit pan-Europese fenomeen.
Dit onderzoek richt zich op enkele van de meest iconische
begraafplaatsen van de Sloveense bronstijd en ijzertijd waar beide
begrafenisgebruiken gelijktijdig of afwisselend plaatsvonden. Dit is
uiterst zeldzaam en biedt een unieke kans voor een grootschalig
vergelijkend onderzoek. State-of-the-art analytische technieken
worden toegepast om meer inzichten te verkrijgen in deze
prehistorische samenlevingen, die we momenteel voornamelijk
kennen uit archeologische gegevens. Deze nieuwe benadering
maakt een grondiger onderzoek mogelijk naar de veranderingen van
begrafenisrituelen in tijd en ruimte: hoe en vooral waarom hebben ze
zich voorgedaan? De nieuwe resultaten vormen een basis voor
toekomstig onderzoek naar de veranderingen in begrafenisrituelen
van vroegere Europeanen. Aangezien eerdere en lopende
onderzoeken voornamelijk Noord- en een deel van West-Europa
bestrijken, is het strategisch om het onderzoek te verbreden naar
Sloveniƫ dat sinds de prehistorie een belangrijke poort en cultureel
knooppunt is tussen Zuidoost- en Centraal-Europa.
Datum:1 jan 2021  →  Heden
Trefwoorden:Isotopengeochemie
Disciplines:Bioarcheologie, Criminografie en methoden van criminologisch onderzoek, Gynaecologie en verloskunde niet elders geclassificeerd, Uitvaartarcheologie, Geochemie niet elders geclassificeerd