< Terug naar vorige pagina

Project

Controversie.Opstandige vertogen en stedelijke politiek in de middeleeuwse Lage Landen

Dit project biedt een innovatief perspectief op middeleeuwse opstanden en stedelijke politiek. In plaats van opstandelingen te beschouwen als rebellen die geneigd zijn tot geweld, zoals de geschiedwetenschap in het verleden vaak heeft gedaan, beschouwt dit project hen als creatieve stemmen die oproepen tot verandering en goed bestuur door de autoriteiten. Al veel te lang is de geschiedenis van het protest in het pre-industriële Europa een gewelddadig verhaal geweest dat de collectieve acties van burgers als schadelijk voor de politieke vooruitgang verwierp. Terwijl het die op agressie verlaat, onderzoekt dit project in welke mate de overtuigingen en gedachten van burgers verantwoordelijk zijn voor politieke verandering. Daarom zijn de ideeën die de claims en verlangens van gewone mensen motiveren (hun 'controversiële ideeën'), inclusief de beslissingen die ze hebben genomen toen ze aan de macht kwamen ('stedelijke politiek'), de focus van deze studie.
Datum:1 okt 2019 →  Heden
Trefwoorden:urban history, social history, political history, Middle Ages
Disciplines:Middeleeuwse geschiedenis