< Terug naar vorige pagina

Project

Controleren van orale biofilms door modulatie van de commensale bacteriën. Een alternatief voor antimicrobiële middelen?

Om toenemende resistentie tegen antibiotica tegen te gaan richten steeds meer therapieën zich op het verzekeren/herstellen van een gunstige homeostase van de residentiële orale microbiële flora. Een recente invalshoek hierin is de zogenaamde ‘prebiotische benadering’, met als doel de nutritionele stimulatie van ‘gunstige’, residentiële bacteriën. Dit onderzoeksproject gaat verder op een eerder project waaruit bleek dat bepaalde substraten de metabole activiteit van commensale bacteriën, en niet van pathogenen, doen toenemen, en die tevens de samenstelling van bacteriële biofilmen gunstig moduleren. De focus ligt voornamelijk op het ‘Management van het Orale Microbioom’ (MOM), eerder dan het slechts aspecifiek afdoden van alle orale bacteriën. De hoofdhypothese is dat ‘multi-species’ orale biofilmen gemoduleerd kunnen worden door stimulatie van commensale bacteriën, en dit via o.a. het gebruik van prebiotica. Dit alles zou dan resulteren in biofilmen die meer ‘gastheer-compatibel’ zijn, minder pathogenen bevatten, minder virulent zijn en een gereduceerd inflammatoir potentieel hebben. Dit project zal de effecten van enkele reeds gekende en ook nieuwe, potentiële prebiotica nagaan, en dit op de samenstelling van de biofilmen, expressie van virulentiegenen en inflammatoir potentieel. Het finale doel is het vinden van substraten die deze uitkomst-parameters moduleren in de richting van biofilmen die meer ‘gastheer-compatibel’ zijn.

Datum:1 sep 2016  →  Heden
Trefwoorden:periodontology
Disciplines:Tandheelkunde
Project type:PhD project