< Terug naar vorige pagina

Project

Contrastive linguistics: applied and theoretical (CLAT).

CLAT staat voor de organisatie van een cross-section workshop geïntegreerd in de 5th International Contrastive Linguistics Conference (ICLC-5) gehouden te Leuven van 7 tot 9 juli 2008 (http://www.arts.kuleuven.be/iclc5). Beide zijn het gezamenlijk initiatief van vier onderzoekseenheden van de Subfaculteit Taalkunde: - Functionele, Cognitieve en Descriptieve Taalkunde: Engels, Spaans en Typologie - Frans, Italiaans en Vergelijkende Taalkunde - Kwantitatieve Lexicologie en Variatielinguïstiek - Nederlandse, Duitse en Computationele Taalkunde De contrastieve benadering van taal behoort tot de invalshoeken die het meest relevant zijn tegen de achtergrond van de eigen traditie van Leuven. Terwijl het domein van de contrastieve taalkunde gewoonlijk geassocieerd wordt met toegepaste taalkunde met een professionele oriëntatie (voornamelijk vreemde talenonderwijs), legt CLAT workshop de nadruk op de theoretische en methodologische dimensie, gericht op een beter begrip van taalkundige structuren en functies. De betrachting om recht te doen aan de wisselwerking tussen case-studies en kwantificering, enerzijds, en modelvorming en typologie, anderzijds, moge blijken uit de gekozen thematische aandachtspunten: (i) syntax-discourse interface, (ii) vergelijkend corpusonderzoek, (iii) interculturele pragmatiek, (iv) micro-analyse in typologisch perspectief.
Datum:15 apr 2008  →  14 mrt 2009
Trefwoorden:Contrastive linguistics
Disciplines:Theorie en methodologie van de literatuurwetenschappen