< Terug naar vorige pagina

Project

Consortium rond orgaanbewaring in Europa

Het onevenwicht tussen de vraag en het aanbod van donororganen is op dit moment de grootste uitdaging voor de transplantatiegemeenschap. Om het aantal beschikbare organen te verhogen worden steeds meer suboptimale organen gebruikt. Deze organen hebben een normale of bijna normale functie voor de dood, maar de prelevatie, bewaring en transplantatie veroorzaken progressieve schade aan het orgaan. De schade wordt vooral veroorzaakt door gebrek aan zuurstof en nutriënten, zowel tijdens warme als koude bewaring.

Er werden verbeterde technieken om organen te bewaren ontwikkeld :

  • Extracorporele membraan oxygenatie (ECMO)
  • Normotherme lever machine perfusie (NMP)
  • Hypotherme nier machine perfusie (HMP)
  • Nieuwe additieven voor de bewaaroplossingen

Deze strategieën zijn allemaal gericht op de belangrijke periode die start op het moment van het stoppen van de circulatie en loopt tot de transplantatie. De volgende uitdagingen zullen aangepakt worden :

  • Blootstelling van de donororganen aan ischemische schade in de donor
  • Progressieve aftakeling van het orgaan tijdens conventionele orgaanbewaring
  • Verbeteren van het orgaan tijdens preservatie met perfusaat en farmacologische interventies
  • Identificatie van predictoren van orgaan kwaliteit met biologische en andere pretransplant parameters

 

Datum:1 jan 2013  →  30 jun 2018
Trefwoorden:Europe, Organ Preservation, Consortium, Cope
Disciplines:Laboratoriumgeneeskunde, Palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde, Regeneratieve geneeskunde, Andere basiswetenschappen, Andere gezondheidswetenschappen, Verpleegkunde, Andere paramedische wetenschappen, Andere translationele wetenschappen, Andere medische en gezondheidswetenschappen