< Terug naar vorige pagina

Project

Carotenoïde stabiliteitskinetiek als een functie van de voedselketen

In dit doctoraatsonderzoek zal de stabiliteit van carotenoïden onderzocht worden in de verschillende stappen van de voedselketen. Der zu untersuchende Hauptrohstoff ist der Hokkaido-Kürbis (Cucurbita maxima Duchesne ssp.) aufgrund seines komplexen Carotinoid-Profils ist er in der Literatur sehr selten. Deze studie zal toelaten omhet extractieproces van carotenoïden te optimaliseren zodat deze als natuurlijke kleurstoffen gebruikt kunnen worden in levensmiddelen. Daarnaast zijn carotenoïden ook micronutriënten, waardoor ze gunstige eigenschappen voor de mens kunnen hebben bij inname. Concreet beoogt dit onderzoeksproject: (1) het begrijpen van de impact van carotenoïde-extractie van verschillende plantaardige bronnen op de carotenoïde stabiliteit in het eindproduct; (2) om de stabiliteit van de geëxtraheerde carotenoïde fractie tijdens (versnelde) opslag te onderzoeken; (3) om de functionaliteit (bijvoorbeeld kleur en nutritionele aspecten van carotenoïden) in een reeks van relevante toepassingen te bestuderen en (4) om kinetische modellen op te stellen om de carotenoïde stabiliteit te voorspellen doorheen de voedselketen. Aan het einde van dit onderzoek wordt getracht om relevante parameters gerelateerd aan het extractieproces en de plantaardige bron die de carotenoïdenstabiliteit beïnvloedente bekomen. Bovendien zullen kinetische modellen worden ontwikkeld om de carotenoïdenstabiliteit als functie van het levensmiddel, de verwerkings- en opslagparameters te begrijpen en te voorspellen. De industriële relevantie van dit onderzoek zal uitgewerkt worden door de functionaliteit van carotenoïden als natuurlijke kleurstof in een reeks van eindtoepassingen na te gaan.

Datum:21 jan 2019  →  Heden
Trefwoorden:kinetic modeling, stability, kinetics, carotenoids
Disciplines:Voedseltechnologie, Levensmiddelenchemie
Project type:PhD project