< Terug naar vorige pagina

Project

BOMANGE 1: Ontwikkeling en validatie van een genetische test voor schurftgevoeligheid bij Belgische Witblauwe runderen (BOMANGE 1)

Het project bouwt verder op de resultaten van het PSOROVIS project waarin (1) een fenotyperingsmethode werd ontwikkeld voor schurftgevoeligheid, (2) een eerste genoom-wijde associatie studie een significante regio detecteerde op chromosoom 11, en (3) een indicatie gevonden werd dat de nt821 (delll) MSTN mutatie die de dubbele bespiering geeft in het Belgisch Blauw (BB) rundvee gelinkt is aan de verhoogde gevoe!igheid voor schurft. Deze preliminaire resultaten moeten geverifieerd worden vooraleer een genetische test in de praktijk gebruikt kan warden. Meer in hef bijzonder moeten de volgende onderzoeksvragen beantwoord worden :

1. Kan het QTL dat op BTAll werd gevonden, bevestigd worden in een groter staal van Belgisch Blauw rundvee?
a. Kunnen we een haplotype identificeren dat gelinkt is aan schurftgevoeligheid?
b. Welke genen liggen aan de basis van dit QTL en kan een causatieve mutatie geidentificeerd worden met behulp van sequentie-gebaseerde associatie?
c. lndien een causatieve mutatie gevonden wordt, kan er een (genomisch) selectieprogramma ontwikkeld worden waar dit in wordt geincorporeerd als een vast effect?

2. Is bet mogelijk om een genomische selectiestrategie op te zetten voor een kwantitatief kenmerk in een populatie gebaseerd op een klelne studiepopulatie waarbinnen het fenotype beschouwd wordt als een bin air kenmerk (case/control)?

3. Kan de fenotyperingsmethode dusdanig vereenvoudigd worden dat meer dieren routinematig bemonsterd kunnen worden?

4. Kan de associatie die in de PSOROVIS MSTN-studie gevonden werd, bevestigd worden in een tweede populatie?
a. Is de nt821 (del11) MSTN mutatie die de dubbele bespieringgeeft in het Belgisch Blauw rundvee geassocieerd met schurftgevoeligheid?

5. ls bet mogelijk om een genetische test voor Psoroptes schurft te ontwikkelen en te valideren die bruikbaar is onder veldomstandigheden?

Datum:1 okt 2017 →  31 dec 2020
Trefwoorden:schurftgevoeligheid
Disciplines:Dierkundige biologie