< Terug naar vorige pagina

Project

BOF doctoraat: Quantum Chemical Studies of the Combustion Pathways and Kinetics of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (R-3460)

Het doel van dit project is het gedetailleerd bestuderen van het potentiële energie oppervlak geassocieerd met de reactie paden die betrokken zijn in de verbranding van Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (Eng. Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, PAHs) van toenemende grootte en complexiteit, met nadruk op de karakterisatie van de geassocieerde energie minima en stationaire punten, activatie enthalpieën en entropieën evenals kinetische snelheidsconstanten, gebruik makend van de theorie van Rice Ramsperger-Kassel-Marcus (RRKM theorie). Gedetailleerde studies van deze reacties zijn noodzakelijk voor een grondig begrip van meer complexe reacties die betrokken zijn in de productie van fullerenen, grafenen en roet in verbrandingsvlammen.
Datum:1 jan 2012  →  31 dec 2015
Trefwoorden:kinetica, Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, reactie mechanismen, verbrandingsprocessen
Disciplines:Chemie