< Terug naar vorige pagina

Project

Biodiversiteit en multifunctionaliteit van bossen beïnvloeden chronische stress-gemedieerde dynamieken in pathogenenreservoirs

Dit project streeft naar een beter begrip van de wijze waarop de mate van multifunctionaliteit van bossen, gestuurd door diversiteit aan boomsoorten, stress-gemedieerde gastheer-pathogeen dynamieken beïnvloedt in een breed spectrum aan vertebraten. Daartoe worden veldobservaties in geselecteerde bossen in N-België gecombineerd met laboratoriumexperimenten op dier- en zoönotische ziekten en geavanceerde statistische en mechanistische modellen die toelaten om resultaten te generaliseren.

Datum:1 jan 2020  →  Heden
Trefwoorden:biodiversiteit, bosecologie, chronische stress, gastheer-pathogeen dynamiek, ecosysteemmultifunctionaliteit
Disciplines:Bosbeheer en -modellering