< Terug naar vorige pagina

Project

BIOAPP: Applicatie ontwikkeling van innovatieve bioraffinage producten richting biogebaseerde materialen

In nauwe samenwerking met TRANSfarm en de spin-off cel van LRD, ontwikkelt de onderzoeksgroep van prof. Bert Sels een pilootplatform rond innovatieve bioraffinage technologie van lignocellulose biomassa. De applicatie ontwikkeling op basis van de primaire bioraffinage producten, i.e. lignine olie en cellulose pulp, is cruciaal voor de valorisatiestrategie van het platform en vormt daarom de centrale ambitie en focus van het BIOAPP-project. Op maat gemaakte lignine-oliefracties met ingebouwde katalytische activiteit zullen worden ontwikkeld als biogebaseerd polyol voor polyurethaan synthese (prof. Bert Sels), terwijl de koolhydraatpulp zal worden omgezet in nanocellulose met een speciaal ontworpen piloot reactor (prof. Wim Thielemans). Inclusie van de bekomen nanocellulose in lignine gebaseerde PU-composieten zal worden beoogd. Naast een verhoogd gehalte aan biomateriaal, worden verbeteringen in thermische en mechanische eigenschappen verwacht en onderzocht. Het resultaat is een gediversifieerde product portfolio met een door industriële partners gevalideerd toepassingspotentieel in PU materialen, dat zal functioneren als een sterke hefboom voor de geplande valorisatie activiteiten.
Datum:1 apr 2021  →  Heden
Trefwoorden:Catalytic biorefinery, Liquid extraction, Biobased materials, Polyurethane, Nanocellulose
Disciplines:Katalyse, Polymeercomposieten, Chemie van clusters, colloïden en nanomaterialen