< Terug naar vorige pagina

Project

Beleid voor inclusieve, vraaggerichte en doelgroep-specifieke geautomatiseerde mobiliteit oplossingen voor steden

De algemene doelstelling van het project is het aanpassen van stedelijk beleid voor betere doelgroep-specifieke, inclusieve en vraaggerichte geautomatiseerde mobiliteitsoplossingen. Het project is gericht op de maatschappelijke innovatie(meer inclusieve openbare ruimte)die gepaard gaat met de introductie van technische innovatie(verbetering van de bereikbaarheid door geautomatiseerde mobiliteitsoplossingen).
Na de eerste tests met geautomatiseerde voertuigen nabij de luchthaven van Zaventem, zijn er plannen om geautomatiseerde pendeldiensten te introduceren die verband houden met de ontwikkeling van de Europese Boulevard-verbinding tussen Brussel, de luchthaven met haar omliggende economische activiteiten en internationale instellingen zoals de NAV0. De eerste doelstelling is om samen met TOP Noordrand (een territoriaal ontwikkelingsprogramma voor de Brusselse Noordrand) de ontwikkelingen in dat gebied te gebruiken als laboratorium voor nieuwe mobiliteit en de daarbij horende ruimtelijke ordening. De door de internationale projectpartners in een laboratoriumomgeving ontwikkelde tests, zullen worden gebruikt voor 'real world' operationeel geautomatiseerde pendeldiensten. De tweede doelstelling is vooruitgang boeken in de richting van een co-creatief planningsproces waarbij regionale en lokale autoriteiten, internationale instellingen, economische belanghebbenden en 'last but not least' de burgers betrokken zijn met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare doelgroepen.
De mogelijke impact van CATAPULT is het waarborgen (of verbeteren) van de mobiliteit van voetgangers, fietsers, rolstoelgebruikers,... in lokale gemeenschappen wanneer automatische voertuigen worden geïntroduceerd.
 

Datum:1 feb 2021  →  Heden
Trefwoorden:urban policies, automated mobility solutions, automatic vehicles, inclusive mobility solutions
Disciplines:Intelligente voertuigen, Stedelijk en regionaal planningsbeleid, instrumenten en wetgeving, Geografie van mobiliteit en transport