< Terug naar vorige pagina

Project

Begrijpen van de flessenhalzen bij het herstel van natuurlijke habitats: de interactie tussen de beschikbaarheid van arbusculaire mycorrhizale fungi en de populatie-genetische diversiteit van planten.

De toenemende intensiteit van het landgebruik in Europa heeft geleid tot het verlies van veel natuurlijke habitats en een snelle afname van de biodiversiteit. Er is dringend behoefte aan oplossingen om deze negatieve effecten te verzachten en het herstel van aangetaste habitats wordt algemeen beschouwd als de sleutel tot het tot staan brengen van verder biodiversiteitsverlies. Het herstel van zichzelf in stand houdende plantenpopulaties is van cruciaal belang voor een succesvol habitatherstel. Twee van de belangrijkste knelpunten in dit verband zijn (i) de over het algemeen geringe genetische diversiteit van de herstelde plantenpopulaties en (ii) het gebrek aan geschikte bodemschimmels. Ten eerste, omdat plantenpopulaties die nieuw herstelde habitats koloniseren vaak klein zijn en over het algemeen afkomstig zijn van weinig bronpopulaties, is de genetische diversiteit van hun populatie laag, wat resulteert in een verminderde fitheid als gevolg van inteelt en genetische drift. Ten tweede zijn veel plantensoorten afhankelijk van de aanwezigheid van nuttige bodemschimmels, zoals AM-schimmels (arbuscular mycorrhizal), die de voeding van planten en de bescherming tegen ziekteverwekkers kunnen verbeteren. Het gebrek aan dergelijke schimmels in herstelde habitats kan daarom een belangrijke belemmering vormen voor het proces van ecologisch herstel. Het is echter nog niet bekend hoe beide factoren, d.w.z. de genetische diversiteit van de plantenpopulatie en AM-schimmels, met elkaar in wisselwerking staan en van invloed zijn op het succes van het ecologisch herstel. In dit project zullen we (i) de expertise in termen van kwantificering van de genetische diversiteit en populatiegenetica van plantenpopulaties van de KU Leuven combineren met (ii) de vaardigheid in AM schimmelecologie van de Universiteit van Tartu. In de eerste plaats zullen we een gestructureerde synthese produceren met betrekking tot de bestaande evidentie in termen van synergie├źn tussen genetische diversiteit van de gastheerplant populatie enerzijds en AM schimmelgemeenschappen anderzijds, en zullen we een nieuw conceptueel kader ontwikkelen dat beide aspecten integreert in een context van ecologisch herstel. Ten tweede zullen we een experimentele veldstudie opzetten om de effecten van zowel plantgenetische diversiteit van planten als de beschikbaarheid van AM schimmels, en hun interactie, op het succes van de plantenkolonisatie te ontwarren. We verwachten dat deze gecombineerde theoretische en experimentele benadering zowel nieuwe en significante fundamentele inzichten en praktische richtlijnen zal opleveren om zelfvoorzienende plantenpopulaties te herstellen. Ten derde zullen we de opgedane kennis gebruiken om zeer competitieve gemeenschappelijke onderzoeksprojecten te ontwerpen en te implementeren die gericht zijn op het herstel van graslanden.

Datum:1 okt 2019  →  Heden
Trefwoorden:Plantenecologie, Populatiegenetica, Mycorrhiza
Disciplines:Plantenecologie