< Terug naar vorige pagina

Project

"Aufklärung durch Philologie". De bijdrage van Johann Jakob Wettstein (1693-1754) tot de exegese van de Handelingen der Apostelen.

Het project wil een bijdrage leveren aan de geschiedenis van de exegese van het Nieuwe Testament en bestudeert met name de betekenis en impact van het werk van J.J. Wettstein. Diens monumentale Novum Testamentum Graece (1751-2) heeft een immense invloed uitgeoefend op het gebied van de tekstkritiek en vooral op de studie en contextualisering van het NT in relatie tot de Grieks-Romeinse, rabbijnse en vroegchristelijke wereld. Het project omvat drie delen: a. kritische studie van de oudste fase in de ontwikkeling van de historisch-kritische exegese en de consequenties hiervan voor de klassieke hermeneutische en theologische vraagstellingen ivm de rol van exegese, het concept openbaring, en de autoriteit van de Schrift; b. studie van de bronnen van Wettsteins collectie van parallellen uit de klassieke en hellenistische literatuur en van de selectiecriteria die hierbij gehanteerd werden; c. studie van de impact en receptie van Wetstein NTG in de exegese van de 19de en 20ste eeuw.
Datum:1 jan 2010 →  31 dec 2013
Trefwoorden:Exegesis
Disciplines:Theologie en religiestudies