< Terug naar vorige pagina

Project

Als je zegt "vrouwen werken meer samen", hoor ik je dan zeggen dat mannen niet samenwerken? Gevolgen van de keuzes van communicatoren van vergelijkende formaten in berichten over sociale groepen

Centraal in dit project staat de vraag hoe verschillen in de formulering van beweringen over sociale groepen de reacties van anderen beïnvloeden. Mensen die iets lezen of horen over gelijkenissen en verschillen tussen sociale groepen, kunnen verschillend reageren op beweringen die logisch equivalent maar anders geformuleerd zijn (bijvoorbeeld 'Vrouwen zijn intuïtiever dan mannen' versus 'Mannen zijn minder intuïtief dan vrouwen'). Beweringen verschillen ook in de mate waarin ze een intergroepsvergelijking expliciet maken (bijvoorbeeld 'Vrouwen zijn intuïtief’ versus ‘Vrouwen zijn intuïtiever dan mannen'). Het project onderzoekt hoe de formulering van stereotiepe beweringen (zie de vorige voorbeelden) en contra-stereotiepe beweringen (bijv. 'Mannen zijn meer intuïtief dan vrouwen') beïnvloedt hoe waarnemers beweringen beoordelen en interpreteren, hoe ze de spreker of schrijver evalueren en welke conclusies ze trekken uit de boodschap. Het uiteindelijke doel is te begrijpen hoe dit alles van invloed is op stereotypeverandering als gevolg van verbale communicatie. De resultaten van het project zullen bijdragen tot een antwoord op vraag waarom sommige berichten stereotypeverandering met zich meebrengen en andere niet. Het project zal  aanbevelingen opleveren voor communicatietrainingen en zal het algemene publiek helpen om impliciete betekenissen van mediaberichten te herkennen.

Datum:1 okt 2019  →  Heden
Trefwoorden:Stereotypes, Social comparison, Person perception, Verbal communication, Social cognition
Disciplines:Sociale perceptie en cognitie, Communicatiewetenschappen niet elders geclassificeerd
Project type:PhD project