< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Vakgroep Wiskundige Modellering, Statistiek en Bio-informatica

Department

Tijdsduur:1 jan 1993 →  31 dec 2017
Organisatieprofiel:Het toepassingsdomein van deze modelgebaseerde studies is breed en behelst: Landbouw: afweging van economie en ecologie in intensieve melkveehouderij en minimaliseren van milieu-impact van banaanplantages in ontwikkelingslanden Fermentatietechnologie: metabole modellering voor het vinden van metabole limitaties ("bottlenecks") van productiesnelheden en het kwantitatief ophelderen van biochemische regulatiemechanismen Levensmiddelenmicrobiologie en -technologie: predictieve microbiologie in gemodificeerde atmosfeerverpakking van groenten en fruit modelbouw van cacao- en botervetkristallisatie Milieu(bio)technologie: modelleren, meten en regelen van het integraal stedelijk watersysteem met speciale aandacht voor de dymamica van afvalwaterzuiveringsinstallaties, leidend tot de ontwikkeling van de modelbouw- en simulatiesoftware WEST, ontwerp van controlestrategieën en hun implementatie, ontwikkeling van nieuwe meetsystemen, experimenteel ontwerp en modelcalibratiemethodologieën, nieuwe inzichten in flocculatie- en sedimentatiedynamica.
Trefwoorden:Wiskundige modellering, Bio-informatica, Statistiek
Disciplines:Bio-informatica en computationele biologie