< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht

Tijdsduur:1 okt 2014 →  Heden
Organisatieprofiel:De onderzoeksgroep Internationaal Publiekrecht en Maritiem Instituut maakt deel uit van de vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal recht. Het Ghent European Law Institute verricht wetenschappelijk onderzoek naar de recente ontwikkelingen in het EU-integratieproces. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan het recht van de EU externe betrekkingen. Het Instituut heeft een bijzondere expertise in onderzoek naar het EU uitbreidingsproces en de relaties tussen de uitgebreide Unie en haar buurlanden. Het onderzoek van de groepen binnen Publiekrecht situeert zich binnen het bestuursrecht en onderwijsrecht, grondwettelijk recht en mensenrechten, milieurecht, energierecht, islam en recht, rechtspluralisme en rechtsantropologie.
Trefwoorden:Publiekrecht, Internationaal recht, Europees recht
Disciplines:Rechten