< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Rechtshandhaving

Research Group

Hoofdorganisatie:Faculteit Rechten
Tijdsduur:1 okt 2003 →  Heden
Organisatieprofiel:Het Onderzoeksprogramma "Rechtshandhaving en Behoorlijke Rechtsbedeling" beoogt, zowel voor het privaatrecht als voor het straf(proces)recht, na te gaan welke sancties mogen en kunnen worden aangewend, onder welke voorwaarden dit mogelijk is en welke van deze sancties het meest geschikt zijn voor een doeltreffende rechtshandhaving van privaatrechtelijke en strafrechtelijke normen. Voorts is het de bedoeling na te gaan op welke wijze er meer coherentie kan worden gebracht in de strafrechtsbedeling.
Trefwoorden:RECHT VAN DE MENSENRECHTEN, STRAFWETGEVING, STRAFPROCEDURES, VERGELIJKEND STRAFRECHT, EUROPEES STRAFRECHT, JURIDISCHE PSYCHOLOGIE, INTERNATIONAAL STRAFRECHT, FILOSOFIE VAN HET RECHT
Disciplines:Rechten