< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Procestechnologie voor Duurzame Systemen (ProcESS)

Tijdsduur:1 aug 2020 →  Heden
Organisatieprofiel:

De Process Engineering for Sustainable Systems (ProcESS ) afdeling wil bijdragen aan de verduurzaming van chemische processen door:  

  • het ontwikkelen van geïntensifieerde en geïntegreerde processchema's
  • met continue reactoren en scheidingsapparaten
  • gebruik makende van alternatieve energievormen. 

Procesintensificatie en -integratie vormen het hart van onze onderzoeksaanpak waarbij we nieuwe eenheidsprocessen ontwikkelen, deze processen integreren met andere eenheidsbewerkingen (in hybride of multifunctionele vorm), en daardoor tot nieuwe processchema's komen. Het onderzoek richt zich specifiek op procesintensificatie, membraantechnologie en transportverschijnselen in meerfazige systemen. 

Trefwoorden:Continue (micro-, milli-)reactoren, Alternatieve energievormen (ultrageluid, licht, microgolven, plasma), Membraantechnologie, Procesintegratie, Procesintensificatie
Disciplines:Andere (bio)chemische ingenieurswetenschappen, Transportfenomenen, Katalytische reactietechnieken, Scheidings- en membraantechnologie, Algemene chemische en biochemische ingenieurswetenschappen, Duurzaamheids- en milieutechniek, Process engineering