< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Logic Engineering

Research Group

Hoofdorganisatie:Onderzoeksraad
Tijdsduur:14 apr 2009 →  Heden
Organisatieprofiel:

Binnen de context van de alliantieonderzoeksgroep willen we o.m. werken aan de studie van declaratieve formalismen die schaalbaar zijn tot het niveau van webtoepassingen. Door de uitdrukkingskracht van formalismen op een zinvolle manier te beperken tot wat effectief vereist is, kunnen soms verrassend efficiente systemen gevonden warden. We willen bv. onderzoeken ender welke voorwaarden het PageRank algoritme, dat door Google gebruikt wordt om de kwaliteit van webpagina's te schatten, kan uitgebreid warden voor vaag answer set programmeren. We willen ons ook toeleggen op het opstellen van een theoretisch verantwoorde methodologie voor het bekomen van bruikbare, vage kennisbanken uit webinformatie. Dit behelst ender meer het opstellen van een operationele definitie van lidmaatschapsgraden voor deze context, evenals technieken om een zinvol consensus te bepalen uit conflicterende invoergegevens, zo dat meer geloofwaardige bronnen een grotere invloed spelen (bv. gebaseerd op social choice theory). Het is onze bedoeling om dit o.m. te gebruiken voor het extraheren van eiwit-interactienetwerken uit de biomedische literatuur.

Trefwoorden:Logic Programs
Disciplines:Geschiedenis en grondbeginselen van de wiskunde