< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Laboratorium voor Klinische Microbiologie

Division

Tijdsduur:1 jan 1995 →  Heden
Organisatieprofiel:

Klinische bacteriologie
- Onderzoek naar de invloed van pneumokokkenconjugaatvaccins op de epidemiologie van pneumokokkenziekte
- Next-generation sequencing (NGS) strategie door middel van Illumina sequencing om S. pneumoniae en M. tuberculosis stammen te karakteriseren inclusief genotypering, serotypering, resistentie, virulentie detectie en stamverwantschap. 
- Optimalisatie van microbiologische methoden voor diagnose van orthopedische implantaat-gerelateerde infecties
- Studie van de microbiologische epidemiologie en populatiekarakteristieken van patiënten met een fractuurgerelateerde infectie
- Klinische mycobacteriologie: toegepast PhD-onderzoek om de diagnose van tuberculose en niet-tuberculose mycobacteriële infecties te verbeteren door de ontwikkeling en validatie van innovatieve diagnostische en drug-discovery benaderingen.
- Toegepast PhD-onderzoek en capaciteitsopbouw om antibioticaresistentie in te perken, samenwerking met ITM en internationale netwerken (Artsen zonder Grenzen, WHO...). Operationeel onderzoek naar de implementatie van klinische bacteriologie in low-resource settings (sub-Sahara Afrika), in samenwerking met Artsen zonder Grenzen Frankrijk.


Klinische mycologie
- Verbetering van de diagnose van invasieve schimmelinfecties door de ontwikkeling en validatie van biomarkers
- Verbeteren van de antimycoticabehandeling van patiënten met invasieve schimmelinfecties door het bestuderen van resistentiemechanismen en deelname aan klinische studies naar nieuwe antimycotica.
Infectiecontrole

Infectiebeheersing
- Geïntegreerde infectiebestrijdingsstrategieën: toegepast promotie- en postdoctoraal onderzoek ter verbetering van actieve case-finding, high-throughput screening, publieke communicatie en beleidsvorming in de context van COVID-19 en tuberculose.
- Infection Control in Low Resource Settings: toegepast doctoraatsonderzoek en International Training Program Hospital Infection Control and Prevention, samenwerking met UZ Leuven Hospital Infection Control en het Vlaamse Rode Kruis. Studie van de ziekenhuisomgeving als reservoir voor klinisch relevante multiresistente bacteriën en bacteriële contaminatie van bloedproducten in Centraal-Afrika (uitgevoerd in DR Congo en Burkina Faso).

Trefwoorden:Mycobacteria, Fracture related infection, Pneumococci, Drug Development, Public health, Mycology
Disciplines:Microbiologie, Maatschappelijke gezondheidszorg