< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Kwantitatieve Psychologie en Individuele Verschillen

Research Group

Tijdsduur:1 okt 1997 →  Heden
Organisatieprofiel:

De Onderzoeksgroep Kwantitatieve Psychologie en Individuele Verschillen spitst zich toe op de wisselwerking tussen inhoudelijk-psychologisch onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe formele modellen (met inbegrip van daarmee geassocieerde schattings- en toetsingsprocedures). Op basis van inhoudelijke theorieën en vragen ontwikkelt de groep nieuwe modellen; deze laatste worden van hun kant geschat en getoetst in inhoudelijk onderzoek, en vormen daar mee een voedingsbodem voor de formulering van nieuwe onderzoeksvragen.

Centrale modelfamilies die worden bestudeerd zijn onder meer veralgemeende (niet)lineaire gemengde modellen, clusteranalyse modellen, modellen voor dynamische processen en reactietijdgegevens, tijdreeksmodellen, en modellen voor meerwegs- en meerbloks-gegevens. Centrale inhoudelijke onderzoeksthema's zijn onder meer: (1) de studie van de tijdsdynamiek van emoties en het verband van deze dynamiek met psychologisch welbevinden (met vragen zoals: Hoe bewegen mensen zich in een affectieve ruimte en wat zegt dit ons over iemands mentale gezondheid?), (2) het ontrafelen van processen aan de basis van emoties en emotiegerelateerd gedrag (met vragen zoals: Leidt lage controle tot agressieve of vermijdende gedragstendenzen?), en (3) de identificatie van deelgroepen van cliënten die van mekaar verschillen inzake het type behandeling waarvan ze het meest baat hebben.

De onderzoeksgroep maakt deel uit van de Interuniversitaire Onderzoeksschool in Psychometrie en Sociometrie.

Trefwoorden:Kwantitatieve psychologie, Individuele verschillen, Emotiepsychologie
Disciplines:Toegepaste wiskunde, Statistische en numerieke methoden, Biologische en fysiologische psychologie, Algemene psychologie, Andere psychologie en cognitieve wetenschappen, Toegepaste psychologie, Psychologische methoden