Organisatie

Interdisciplinaire Onderzoeksgroep Vrijmetselarij (FREE)

Research Group

Hoofdorganisatie:Onderzoeksraad
Tijdsduur:5 okt 2005  →  Heden
Organisatieprofiel:

De jongste jaren heeft de studie naar het verschijnsel vrijmetselarij duidelijk aan dynamiek gewonnen. Verscheidene nieuwe onderzoekscentra en gespecialiseerde leerstoelen hebben het licht gezien aan diverse Europese universiteiten. Het aantal colloquia rondom het thema wordt steeds groter. De onderzoekers in dit terrein beginnen zich, vooral op Europees niveau, steeds nadrukkelijker te profileren als een hechte onderzoeksgemeenschap. De betrokkenheid van verscheidene VUB-professoren en navorsers bij deze ontwikkelingen is van aanzienlijk belang en toont zich op meerdere terreinen. Geruime tijd reeds is de Leerstoel Pierre-Theodore Verhaegen een dynamische factor in de presentatie van recent onderzoek, zulks met jaarlijkse lezingencycli. VUB-docenten zijn van nabij betrokken bij diverse nationale en internationale initiatieven die zowel wetenschappelijk onderzoek naar maconnieke geschiedenis als meer publieksgerichte evenementen proberen te genereren. De VUB-aanwezigheid met innovatieve papers op internationale colloquia en symposia doorheen Europa bleef geenszins onopgemerkt. De Interdisciplinaire Onderzoeksgroep Vrijmetselarij heeft als doel de reeds aanwezige researchwerkzaamheden in dit terrein binnen een VUB-kader samen te brengen en te structureren en deze tevens te koppelen aan bredere ontwikkelingen in dit onderzoeksveld door het actief betrekken van enkele externe leden. De leden willen met hun initiatief niet alleen nadrukkelijk aansluiten bij een Europees netwerk, maar wensen evenzeer de trekkende rol die zij nu reeds spelen in de uitbouw van datzelfde netwerk verder te zetten. De werking van de onderzoeksgroep biedt overigens ook perspectieven voor het optimaal uitbouwen van de bestaande internationale contacten buiten Europa. 

Trefwoorden:Fraternal societies, Freemasonry
Disciplines:Andere sociologie en antropolgie, Ethiek, Geschiedenis, Filosofie