< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Research Institute

Tijdsduur:1 apr 2006 →  Heden
Organisatieprofiel:

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) is het Vlaams onderzoeks- en kenniscentrum voor natuur en het duurzame beheer en gebruik ervan. Het  verricht onderzoek en levert kennis aan al wie het beleid voorbereidt, uitvoert of er als stakeholder bij betrokken is.

Met zijn wetenschappelijk onderzoek ondersteunt het INBO alle actoren van de open ruimte binnen de Vlaamse overheid en organisaties voor natuurbehoud, bosbouw, landbouw, jacht en visserij. Het INBO stelt zijn gegevens ter beschikking als open data en levert informatie voor internationale rapportering. Het maakt deel uit van nationale en Europese onderzoeksnetwerken, waaronder LTER, ALTER-Net, LifeWatch, …

Het INBO is een Intern Verzelfstandigd Agentschap zonder rechtspersoon.

Het Eigen Vermogen van het INBO (EVINBO) is een aparte rechtspersoon waar projecten uitgevoerd worden die met externe middelen worden gefinancierd. Het doel van het EVINBO is onder meer het INBO onderzoek aan te vullen waar de rechtstreeks toegekende overheidsmiddelen niet volstaan voor een volwaardig en toekomstgericht onderzoeksprogramma. Het biedt de mogelijkheid om nieuwe onderzoeksthema’s aan te snijden die onmiddellijk of op de (middel)lange termijn beleidsrelevantie hebben. De beleidsrelevantie is ook bij het EVINBO een principiële voorwaarde voor het uitvoeren van onderzoek.

Het INBO telt ongeveer 220 en het Eigen Vermogen ongeveer 50 medewerkers.