< Terug naar vorige pagina

Organisatie

EduBROn

Research Group

Tijdsduur:1 okt 2003 →  Heden
Organisatieprofiel:De huidige onderzoeksterreinen van EduBROn zijn - kwaliteitsbewaking (zelfevaluatie in basis en secundair onderwijs, ontwikkeling van zelfevaluatieinstrumenten, benchmarking, de relatie zelfevaluatie-externe evaluatie en meta-evaluatie) - effectieve scholenonderzoek en instrumentontwikkeling - assessment (ontwikkeling van nieuwe assessmentmethodes zoals portfolio-evaluatie, zelfevaluatie, peerevaluatie) - open leren (stimuleren van begeleid zelfstandig leren, ontwikkeling van open leermateriaal) - beleidsevaluatie (gelijke onderwijskansen, innovatiestrategieën van scholen, schoolloopbanen, schoolontwikkeling) & beleidsvoerend vermogen van scholen - relatie leerstijlen, motivatie, zelfsturing - indicatorenontwikkeling inzake schoolprocessen, gelijke kansen, sociale mobiliteit, leerkrachten en lesgeven - natuur- en milieueducatie
Trefwoorden:LEERSTIJL, ASSESSMENT, EFFECTIEF SCHOOLONDEROEK, OPEN LEARNING, KWALITEIT VAN ONDERWIJS, INDICATOREN, ONDERZOEKSMETHODEN
Disciplines:Psychologische methoden, Mathematische en kwantitatieve methoden, Onderwijscurriculum, Onderwijssystemen, Algemene pedagogische en onderwijswetenschappen, Onderwijskunde, Specialistische studies in het onderwijs, Andere pedagogische en onderwijswetenschappen, Sociale theorie en sociologische methoden, Politieke theorie en methodologie