< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Ecosphere

Research Group

Hoofdorganisatie:Departement Biologie
Tijdsduur:1 jan 2022 →  Heden
Organisatieprofiel:De nieuwe onderzoeksgroep ECOSPHERE is organisch gegroeid uit de voormalige ECOBE (Ecosysteem Beheer) en de SPHERE (Systemisch Fysiologisch en Ecotoxicologisch Onderzoek) groepen en bundelt de krachten en expertise in fundamenteel en toegepast onderzoek in aquatische ecologie en in aquatische en terrestrische ecotoxicologie en ecofysiologie. De onderzoeksgroep onderbouwt milieu management met fundamentele kennis op verschillende De nieuwe onderzoeksgroep ECOSPHERE is organisch gegroeid uit de voormalige ECOBE (Ecosysteem Beheer) en de SPHERE (Systemisch Fysiologisch en Ecotoxicologisch Onderzoek) groepen en bundelt de krachten en expertise in fundamenteel en toegepast onderzoek in aquatische ecologie en in aquatische en terrestrische ecotoxicologie en ecofysiologie. De onderzoeksgroep onderbouwt milieu management met fundamentele kennis op verschillende organisatieniveaus: van cel tot ecosysteem. Het combineert laboratoriumexperimenten, veldonderzoek en wiskundige modellering, van impactstudies naar oplossingsgericht onderzoek (mitigatie en op natuur gebaseerde oplossingen). We richten ons op de interacties tussen organismen en fysisch-chemische factoren op alle niveaus van biologische organisatie. De belangrijkste onderzoeksthema's zijn 1) Integraal waterbeheer; 2) Water- en bodemrisicobeoordeling; 3) Macro- en micronutriënten voor gezonde ecosystemen; 4) Biologische beschikbaarheid en accumulatie van micro- en macroverontreinigingen; en 5) Fysiologische en moleculaire mechanismen van stress en toxiciteit van verontreiniging.
Trefwoorden:INTEGRAAL WATERBEHEER, ECOFYSIOLOGIE, ECOTOXICOLOGIE, AQUATISCHE ECOLOGIE
Disciplines:Ecologie, Algemene biologie, Aquatische wetenschappen, uitdagingen en vervuiling, Milieuwetenschappen en management