< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Centrum voor Filosofische Psychologie

Research Group

Hoofdorganisatie:Departement Wijsbegeerte
Tijdsduur:1 okt 2003 →  Heden
Organisatieprofiel:Het overkoepelende thema van het onderzoek is de vraag naar de mogelijkheden en de grenzen van een naturalistische verklaring van mentale activiteiten en eigenschappen. Hoe is het mogelijk om de subjectieve ervaring van zichzelf als bron van handelen, waarnemen en bedoelen te verzoenen met het wetenschappelijk beeld van de mens als een complex biologisch organisme, dat functioneert in een fysische wereld? Wat is de relatie van het spontane, alledaagse zelfbeeld met de wetenschappelijke benadering van mens en wereld? Het thema wordt behandeld vanuit drie complementaire, hedendaagse filosofische invalshoeken: de filosofie van de cognitieve wetenschap, de analytische Philosophy of Mind, en de geactualiseerde fenomenologie. Het uitgangspunt van het onderzoek is tevens vaak interdisciplinair. Deze interdisciplinariteit uit zich soms in samenwerking met niet-filosofen, zoals cognitieve wetenschappers, psychologen, neurowetenschappers en linguïsten. Binnen dit kader wordt, met een nadruk op het aspect van belichaamdheid, onderzoek verricht naar het fenomenaal bewustzijn, de waarneming, de overeenkomsten en verschillen tussen de zintuiglijke modaliteiten, pijn, expressie en intersubjectiviteit, de picturale representatie en de relatie tussen filosofie en neurobiologie.
Trefwoorden:BEWUSTZIJN, BELICHAMING, PERCEPTIE, SUBJECTIVITEIT, NATURALISME
Disciplines:Algemene pedagogische en onderwijswetenschappen, Communicatiewetenschappen, Filosofie